Ūdensapgāde un kanalizācija
info@rupe.lv
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
SIA „Rūpe” izsludina iepirkumu
03.04.2017

UZMANĪBU! IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!!! SĪKĀKA INFORMĀCIJA ŠEIT!SIA „Rūpe” izsludina iepirkumu “Būvprojektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi” , identifikācijas Nr.: RUPE-01/2017

Pasūtītājs: SIA „Rūpe”, reģ. Nr. 53203000201, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301, kontaktpersona: valdes loceklis Artis Sviklis, tālrunis 26417304
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 1.daļa: Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi; 2.daļa: Būvprojekta “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi. Piedāvājums jāiesniedz par abām iepirkuma daļām.
Iepirkuma nolikumu var saņemt vai iepazīties: www.aluksne.lv vai Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, darba dienās plkst. 9.00-16:00 līdz 12.05.2017. plkst.: 11:00.
Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās plkst. 9.00-16.00 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, līdz 12.05.2017. plkst.: 11:00.

 

 

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem skatīt ŠeitPublicēts 08.05.2017.