Ūdensapgāde un kanalizācija
info@rupe.lv
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Informācija par tiešajiem norēķiniem
27.11.2017

Atbilstoši “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma” grozījumu 17.3 punktam, dzīvojamo māju Īpašnieki ir tiesīgi izvēlēties kārtību, kādā turpmāk veiks maksājumus par pakalpojumiem:

  1. Norēķinās kā līdz šim – ar SIA “Alūksnes nami” starpniecību,
  2. Norēķinās veicot tiešos maksājumus - rēķins katram dzīvoklim,
  3. Norēķinās veicot netiešos maksājumus - ar pilnvarotās personas (pārvaldnieks, biedrība u.c.) starpniecību - 1 rēķins pēc kopējā skaitītāja visai mājai un dala pilnvarotā persona pa dzīvokļiem.

Sīkāka informācija pielikumā.