Ūdensapgāde un kanalizācija
info@rupe.lv
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Paziņojums par reorganizāciju
08.02.2018

2018. gada 23. janvārī ir pieņemts reorganizācijas lēmums, pievienojot sabiedrību ar ierobežotu atbildību „IEVEDNE”, reģ. Nr. 43203002198, juridiskā adrese Alūksnes novads, Jaunannas pagasts, Jaunanna, Centra iela 21, LV-4340 (pievienojamā sabiedrība) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „RŪPE”, reģ. Nr. 53203000201, Alūksnes novads, Alūksne, Brūža iela 6, LV-4301 (Iegūstošā sabiedrība).

Kreditorus lūdzam pieteikties viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas Latvijas Vēstnesī iegūstošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RŪPE” juridiskajā adresē Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Ar 2018. gada 1. aprīli Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastos Alūksnes novadā ūdensapgādes un kanalizācijas klientiem tiks nodrošināts esošais pakalpojums un piemērots SIA Rūpe apstiprinātais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs.