Ūdensapgāde un kanalizācija
info@rupe.lv
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Aicinām pieslēgt īpašumus centralizētajam sadzīves kanalizācijas tīklam un centralizētajam ūdensvada tīklam
20.02.2018

 SIA “Rūpe” informē, ka laika posmā no 2008. gada līdz 2015. gadam tika veikti būvdarbi vairākās Alūksnes pilsētas ielās un Alsviķu, Jaunzemu, Jaunlaicenes, Kolberģa, Mārkalnes, Strautiņu, Kornetu, Zeltiņu un Māriņkalna ciemos. Jaunie ūdensvada un kanalizācijas tīkli sniedz apkārtnē esošo privāto māju īpašniekiem un juridiskajām iestādēm iespēju pieslēgt savus īpašumus centralizētajai tīklu sistēmai. SIA „Rūpe” aicina šo iespēju arī izmantot.