Ūdensapgāde un kanalizācija
info@rupe.lv
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
SIA RŪPE izsludina iepirkumu
09.03.2018

 

SIA „Rūpe” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”(Nr. 5.3.1.0/17/I/010) ietvaros izsludina iepirkumu
“Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē””
(ID Nr.: RUPE-02/2018)

Pasūtītājs: SIA „Rūpe”, reģ. Nr. 53203000201, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301. Kontaktpersona: valdes loceklis Artis Sviklis, tālrunis 26417304, 64381087; e-pasta adrese projekti@rupe.lv.
Iepirkuma priekšmets: būvdarbi – kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Alūksnes pilsētā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Būvprojektu (B pielikums). Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 1.daļa: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē. Būvdarbu apjoms: pašteces kanalizācijas tīklu izbūve 3937,5 m, kanalizācijas spiedvada izbūve 759 m, 4 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve; 2.daļa: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē. Būvdarbu apjoms: ūdensvada tīklu izbūve 3793 m. CPV kods: 45230000-8. Piedāvājums jāiesniedz par abām iepirkuma daļām.
Iepirkuma nolikums saņemams: lejuplādējams mājas lapā www.rupe.lv. Ar iepirkuma nolikumu un dokumentiem uz vietas var iepazīties Brūža ielā 6, Alūksne, Alūksnes novads.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: darba dienās plkst. 8.30-17.00 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, līdz 12.04.2018. plkst.: 14:00.

 

Lai lejupielādētu visu dokumentāciju, spiediet šeit