Ūdensapgāde un kanalizācija
info@rupe.lv
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
SIA “Rūpe” Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldēs slēgs līgumus par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem
27.03.2018

Annas pagasts

04.04.2018 - 9:00

11.04.2018 - 15:00


Jaunannas pagasts

05.04.2018 - 9:00

10.04.2018 - 15:00


Kalncempju pagasts

12.04.2018 - 9:00