Ūdensapgāde un kanalizācija
info@rupe.lv
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Paziņojums par iepirkuma (Id.Nr.RUPE-02/2018) procedūras grozījumiem.
09.04.2018

Saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 6.9. punktu, SIA “Rūpe” informē, ka ir veikti grozījumi Iepirkuma procedūras Nolikumā “Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”” (Identifikācijas Nr. RUPE-02/2018).

Grozījumi tiks publicēti ne vēlāk kā līdz 2018. gada 13. aprīlim un informācija nosūtīta visiem ieinteresētajiem piegādātājiem.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts līdz
2018. gada 3. maijam, plkst. 14:00

Sīkāku informāciju skatīt šeit!