Ūdensapgāde un kanalizācija
info@rupe.lv
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (iepirkumam RUPE-02/2018)
24.05.2018

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumam RUPE-02/2018 atrodams pielikumā.

Visa informācija par iepirkumu atrodama šeit!