Ūdensapgāde un kanalizācija
info@rupe.lv
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Turpinās projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) īstenošana

 

Jūnijā ir uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. Būvdarbu veicējs – SIA “WOLTEC”.


Šobrīd būvdarbi notiek un drīz tiks pabeigti Merķeļa ielā, kur tiek izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija, maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kā arī atzari uz privātīpašumiem.


Informējam, ka būvuzņēmējs plāno no 2018. gada 15. oktobra būvdarbus uzsākt Krišjāņa Barona ielā posmā no Jāņkalna ielas līdz Gulbenes ielai, Krišjāņa Barona ielā posmā no Gulbenes ielas līdz Krišjāņa Barona ielai 17, kā arī Pilsētas bulvārī posmā no Jāņkalna ielas līdz Pilsētas bulvārim 19a.


Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu. Par satiksmes ierobežojumiem skatīt rakstam pievienotajā shēmā Nr. 3.

 

Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

 

10.10.2018 Lasīt vairāk...
Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) īstenošanu

 

Informējam, ka ir uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. Būvdarbu veicējs – SIA “WOLTEC”.


Šobrīd būvdarbi notiek Merķeļa ielā, kur tiek izbūvēti maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kā arī atzari uz privātīpašumiem.


Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu apbraukšanas iespējām. Par satiksmes ierobežojumiem skatīt rakstam pievienotajā shēmā Nr.1.

07.09.2018 Lasīt vairāk...
Kravas atkritumvedēju un kravas automašīnas izsole

SIA “Rūpe” (reģ.Nr. 53203000201) 20.09.2018. plkst. 14.00 SIA “Rūpe” birojā Brūža ielā 6-1, Alūksnē, rīko kustamās mantas - kravas atkritumvedēja VOLVO FL, kravas atkritumvedēja RENAULT B120, kravas automašīnas GAZ 51 - izsoli ar augšupejošu soli. Apskate darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26417304.

Izsoles objektu sākumcenas:

- kravas atkritumvedējam VOLVO FL, reģ. Nr. HE 994, 2008.g. – 8850.00 EUR;

- ­kravas atkritumvedējam RENAULT B120, reg. Nr. PO 2640, 1999.g. – 3200.00 EUR;

- kravas automašīnai GAZ 51, reģ. Nr. BU 2135, 1954.g. – 760.00 EUR.

Nodrošinājums - 10% apmērā no automašīnas sākumcenas, ieskaitāms SIA “Rūpe” AS „SEB Banka” kontā Nr. LV44UNLA0025004508402 vai AS “SWEDBANK” kontā Nr. LV26HABA0551034121530 līdz 19.09.2018.

Pieteikumus reģistrācijai lūdzam nogādāt Brūža ielā 6-1, Alūksnē, darba laikā līdz 20.09.2018. plkst.14:00.

22.08.2018 Lasīt vairāk...