Ūdensapgāde un kanalizācija
info@rupe.lv
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
SIA „Rūpe” aicina darbā operatoru atdzelžošanas stacijā

SIA „Rūpe” aicina darbā operatoru atdzelžošanas stacijā.

Galvenie pienākumi, atbilstoši darba instrukcijām veikt atdzelžošanas stacijas iekārtas darba procesu nodrošināšanu un uzraudzību.

 

Prasības:

- Elektriķa vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;

- B kategorijas autovadītāja apliecība;

- Datorprasmes labā lietotāja līmenī;

- Spēja strādāt komandā;

- Atbildības sajūta;

- Pozitīva attieksme

- Vēlme apgūt jaunas zināšanas

CV iesniegt Brūža ielā 6-1, Alūksnē līdz 24.07.2018.

05.07.2018
Lasīt vairāk...
Uzsākta būvdarbu izpilde projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) īstenošana

Informējam, ka ir uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. Būvdarbu veicējs – SIA “WOLTEC”. Būvuzņēmējs sākotnēji ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi veiks Merķeļa ielā.
Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu apbraukšanas iespējām. Par satiksmes ierobežojumiem skatīt mājas lapā www.rupe.lv.
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/010, (turpmāk – Projekts) mērķis ir attīstīt SIA “Rūpe” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju (ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu) riskus.
Projekta ietvaros tiek plānots izbūvēt:
• jaunus maģistrālos kanalizācijas ārējos inženiertīklus – kopumā 3,914 km garumā (papildus pievadi – 0,783 km);
• jaunus maģistrālos ūdensapgādes ārējos inženiertīklus – kopumā 2,987 km garumā (papildus pievadi – 0,806 km).
Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve tiks veikta Alūksnes pilsētā Merķeļa, Šķūņu, Kārļa, Helēnas (posmā no Augusta ielas līdz Kārļa ielai), Gulbenes, Krišjāņa Barona (posmā no Krišjāņa Barona ielas Nr.17 līdz Gulbenes ielai), Valkas (posmā no Kanaviņu ielas līdz Rijukalna ielai), Rijukalna (posmā no Valkas ielas līdz Ojāra Vācieša ielai) ielai.
Projekta kopējie izdevumi ir EUR 1 602 299.73, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 586 625.36 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 413 656.00, Alūksnes novada pašvaldības līdzekļi EUR 172 969.36). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 1 015 674.37 no tiem Alūksnes novada pašvaldības līdzekļi EUR 737 589.28, SIA "Rūpe" līdzekļi EUR 278 085.09 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 278 085.09).
Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

05.07.2018 Lasīt vairāk...
Paziņojums par datu aizsardzības prasībām

Vēlamies Jūs informēt, ka no 2018. gada 25. maija Latvijā tiks piemērota Vispārējā datu aizsardzības regula. SIA “Rūpe” ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu regulas prasības, līdz ar to Jūsu personas dati tiek un tiks arī turpmāk apstrādāti saskaņā ar regulu, lai nodrošinātu Jums kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

 

SIA RŪPE ievēro konfidencialitātes prasības attiecībā uz Klientu datu apstrādi, tādēļ klienti tiek aicināti iepazīties ar informāciju par turpmākajām rēķinu saņemšanas iespējām:

1. Maksas pakalpojums - papīra formas rēķins aploksnē uz līgumā norādīto adresi. Šāda rēķina izmaksas ir EUR 1.20 (t.sk. PVN), kas tiks pieskaitītas Jūsu rēķinam;
2. Maksas pakalpojums – personīga ikmēneša rēķina saņemšana SIA „RŪPE” birojā. Šāda rēķina izmaksas ir EUR 0.31 (t.sk. PVN), kas tiks pieskaitītas Jūsu rēķinam;
3. Maksas pakalpojums – rēķina sagatavošana daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, kam tiek piemēroti tiešie norēķini. Šāda rēķina izmaksas ir EUR 1.34 (t.sk. PVN), kas tiks pieskaitītas Jūsu rēķinam;
4. Bezmaksas pakalpojums – rēķina saņemšana E-pastā.

 

Bezmaksas rēķina saņemšanai E-pastā var pieteikties:

1. Nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu SIA RŪPE,
2. Ierodoties SIA RŪPE birojā un aizpildot iesniegumu.

 

Ja Jūsu noslēgtā pakalpojuma līguma ietvaros jau ir paredzēta bezmaksas rēķina saņemšana augstāk minētajā veidā, tad mūsu sadarbība turpinās bez pārmaiņām.

 

Aicinām Jūs savlaicīgi parūpēties par informācijas atjaunošanu!

 

Izmaiņas paredzētas arī saziņas veidos, ja paredzēta datu apstrāde:

1. Klātienē personas identifikācija notiks ar personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanu;
2. Telefoniski personas identifikācijai tiks izmantots – klienta vārds, uzvārds, klienta kods, līguma numurs vai pakalpojuma saņemšanas vietas adrese;
3. Elektroniskā saziņa notiks, atbildot uz ar elektronisko parakstu parakstītiem iesniegumiem vai atbildot uz klienta līgumā norādīto E- pastu;
4. Pasta sūtījumos, izmantojot līgumā norādīto pasta adresi.

 

Atgādinām:

- Jaunu līgumu noslēgšana pakalpojumu saņemšanai un datu apstrādei var notikt tikai pēc personas identifikācijas atbilstošā veidā.
- Personas datu aizsardzības nolūkos trešajām personām informācija par klientiem bez tiesiska pamata netiks sniegta.

 

Kontaktinformācija:
Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem vai vēlaties saņemt papildus informāciju, aicinām zvanīt uz SIA “RŪPE” biroju 64381089; 64381086 vai rakstīt E-pastu uz info@rupe.lv.

 

Sākot no 2018.gada 25.maija interneta vietnē www.rupe.lv būs iespēja iepazīties ar uzņēmuma privātuma politiku.

24.05.2018
Lasīt vairāk...