Ūdensapgāde un kanalizācija
info@rupe.lv
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
SIA “Rūpe” kustamās mantas pārdošana

SIA “Rūpe” pārdod pa brīvu cenu sabiedrībai piederošu kustamo mantu - automašīnu OPEL ASTRA CARAVAN reģistrācijas Nr. HB572, izlaiduma gads 2001., nosacītā cena 250 euro.
Automašīnu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26417304.
Persona, kura vēlas iegādāties kustamo mantu, iesniedz pieteikumu SIA “Rūpe” birojā Brūža ielā 6, Alūksnē līdz 26. jūnijam plkst. 17.00.
Ja uz automašīnas pirkšanu pieteiksies vairāk kā viena persona, tiks rīkota izsole starp šīm personām.

19.06.2017 Lasīt vairāk...
Aicina darbā santehniķi

SIA „Rūpe”, reģ. Nr. LV 53203000201, aicina darbā santehniķi.
Galvenie pienākumi, atbilstoši darba instrukcijām veikt ūdensvadu un kanalizācijas iekārtu un cauruļvadu montēšanu un remontu.

Prasības:
- Vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
- B kategorijas autovadītāja apliecība;
- Spēja strādāt komandā;
- Atbildības sajūta;
- Pozitīva attieksme
- Vēlme apgūt jaunas zināšanas


CV iesniegt Brūža ielā 6, Alūksnē līdz 16.06.2017.

05.06.2017
Lasīt vairāk...
PAZIŅOJUMS PAR IEPRIKUMA PĀRTRAUKŠANU


Pasūtītājs: SIA “Rūpe”, reģ. Nr. 53203000201
Iepirkums: “Būvprojektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RUPE-01/2017
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 1.daļa: Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi; 2.daļa: Būvprojekta “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi.


Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru pamatojoties uz to, ka iepirkums ar identifikācijas Nr. RUPE-001/2017 tika sagatavots saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkuma vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas apstiprinātas 19.03.2014. (turpmāk – vadlīnijas) un kurās ir atsauces uz 2017. gada 1. aprīlī spēku zaudējušo likumu “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likums” (stājas spēkā 04.09.2010). Ņemot vērā, ka 2017. gada 1. aprīlī ir stājies spēkā jauns Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likums un IUB jaunās vadlīnijas ir stājušās spēkā 2017. gada 8. maijā, izsludinātā iepirkuma nosacījumi neatbilst normatīvo aktu prasībām.

11.05.2017
Lasīt vairāk...