Ūdensapgāde un kanalizācija
info@rupe.lv
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Aicinām pieslēgt īpašumus centralizētajam sadzīves kanalizācijas tīklam un centralizētajam ūdensvada tīklam

 SIA “Rūpe” informē, ka laika posmā no 2008. gada līdz 2015. gadam tika veikti būvdarbi vairākās Alūksnes pilsētas ielās un Alsviķu, Jaunzemu, Jaunlaicenes, Kolberģa, Mārkalnes, Strautiņu, Kornetu, Zeltiņu un Māriņkalna ciemos. Jaunie ūdensvada un kanalizācijas tīkli sniedz apkārtnē esošo privāto māju īpašniekiem un juridiskajām iestādēm iespēju pieslēgt savus īpašumus centralizētajai tīklu sistēmai. SIA „Rūpe” aicina šo iespēju arī izmantot.

20.02.2018 Lasīt vairāk...
Paziņojums par reorganizāciju

2018. gada 23. janvārī ir pieņemts reorganizācijas lēmums, pievienojot sabiedrību ar ierobežotu atbildību „IEVEDNE”, reģ. Nr. 43203002198, juridiskā adrese Alūksnes novads, Jaunannas pagasts, Jaunanna, Centra iela 21, LV-4340 (pievienojamā sabiedrība) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „RŪPE”, reģ. Nr. 53203000201, Alūksnes novads, Alūksne, Brūža iela 6, LV-4301 (Iegūstošā sabiedrība).

Kreditorus lūdzam pieteikties viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas Latvijas Vēstnesī iegūstošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RŪPE” juridiskajā adresē Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Ar 2018. gada 1. aprīli Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastos Alūksnes novadā ūdensapgādes un kanalizācijas klientiem tiks nodrošināts esošais pakalpojums un piemērots SIA Rūpe apstiprinātais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs.

08.02.2018
Lasīt vairāk...
Veic apmaksu veikalos Maxima

Cienījamie, klienti!

Ar 1.02.2018. par SIA Rūpe sniegtajiem pakalpojumiem var norēķināties MAXIMA veikalu kasēs, uzrādot izrakstīto rēķinu, kurā ir svītru kods. Komisijas maksa par rēķina apmaksāšanu 0.50 Euro.

08.02.2018
Lasīt vairāk...