Ūdensapgāde un kanalizācija
info@rupe.lv
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Energopārvaldības sistēmas ieviešana

Pamatojoties uz Energoefektivitātes likumu, SIA "Rūpe" 2018. gada 8. martā ir sertificējusi energopārvaldības sistēmu, atbilstoši starptautiskajam standartam. SIA “Bureau Veritas Latvia” izsniegtais sertifikāts apliecina, ka SIA “Rūpe” pārvaldības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša LVS NE ISO 50001:2012 standarta prasībām.

19.03.2018
Lasīt vairāk...
SIA “Rūpe” paplašina autoparku

Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Rūpe”, plānojot asenizācijas pakalpojumu attīstību, iegādājusies speciāli aprīkotu automašīnu Mercedes Benz 917.

Asenizācijas pakalpojumu uzņēmums piedāvā visā Alūksnes novada teritorijā. Lai pieteiktu pakalpojumu aicinām iedzīvotājus zvanīt pa tālruņiem 64381086; 64381089; 26384360.

Attēli

14.03.2018
Lasīt vairāk...
SIA RŪPE izsludina iepirkumu

 

SIA „Rūpe” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”(Nr. 5.3.1.0/17/I/010) ietvaros izsludina iepirkumu
“Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē””
(ID Nr.: RUPE-02/2018)

Pasūtītājs: SIA „Rūpe”, reģ. Nr. 53203000201, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301. Kontaktpersona: valdes loceklis Artis Sviklis, tālrunis 26417304, 64381087; e-pasta adrese projekti@rupe.lv.
Iepirkuma priekšmets: būvdarbi – kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Alūksnes pilsētā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Būvprojektu (B pielikums). Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 1.daļa: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē. Būvdarbu apjoms: pašteces kanalizācijas tīklu izbūve 3937,5 m, kanalizācijas spiedvada izbūve 759 m, 4 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve; 2.daļa: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē. Būvdarbu apjoms: ūdensvada tīklu izbūve 3793 m. CPV kods: 45230000-8. Piedāvājums jāiesniedz par abām iepirkuma daļām.
Iepirkuma nolikums saņemams: lejuplādējams mājas lapā www.rupe.lv. Ar iepirkuma nolikumu un dokumentiem uz vietas var iepazīties Brūža ielā 6, Alūksne, Alūksnes novads.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: darba dienās plkst. 8.30-17.00 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, līdz 12.04.2018. plkst.: 14:00.

 

Lai lejupielādētu visu dokumentāciju, spiediet šeit

09.03.2018
Lasīt vairāk...