Ūdensapgāde un kanalizācija
info@rupe.lv
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Paziņojums par iepirkuma (Id.Nr.RUPE-02/2018) procedūras grozījumiem.

Lai lejupielādētu informāciju par grozījumiem spiediet šeit!

Visa informācija par iepirkumu - šeit!

13.04.2018
Lasīt vairāk...
Paziņojums par iepirkuma (Id.Nr.RUPE-02/2018) procedūras grozījumiem.

Saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 6.9. punktu, SIA “Rūpe” informē, ka ir veikti grozījumi Iepirkuma procedūras Nolikumā “Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”” (Identifikācijas Nr. RUPE-02/2018).

Grozījumi tiks publicēti ne vēlāk kā līdz 2018. gada 13. aprīlim un informācija nosūtīta visiem ieinteresētajiem piegādātājiem.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts līdz
2018. gada 3. maijam, plkst. 14:00

Sīkāku informāciju skatīt šeit!

09.04.2018
Lasīt vairāk...
SIA “Rūpe” Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldēs slēgs līgumus par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem

Annas pagasts

04.04.2018 - 9:00

11.04.2018 - 15:00


Jaunannas pagasts

05.04.2018 - 9:00

10.04.2018 - 15:00


Kalncempju pagasts

12.04.2018 - 9:00

27.03.2018
Lasīt vairāk...