Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
SIA Rūpe izsludina iepirkumu “Elektroenerģijas iegāde”
15.10.2019

Iepirkuma priekšmets: elektroenerģijas iegāde SIA „RŪPE” vajadzībām. Iepirkuma priekšmets
neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi, sadali.

Sīkāka informācija iepirkuma nolikumā.