Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Ar 2019. gada 28. martu stājas spēkā jauni Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5 “Par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”, kas papildina 2017. gada Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 

Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas Alūksnes pilsētas teritorijā un Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošajos ciemos. 

Saskaņā ar MK noteikumiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide ir jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas, MK noteikumu izpratnē ir sistēmas vai iekārtas, kuras nav pievienotas centralizētajam kanalizācijas tīklam. 

Papildus informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu var saņemt, vēršoties SIA “Rūpe” klātienē Brūža ielā 6-1, Alūksne, kā arī zvanot uz tālruņa numuru: 27844233 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi [email protected]

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”

 

Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 5 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”

 

Ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai.

 

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums.

 

Alūksnes novada teritorijas, uz kurām attiecas saistošie noteikumi:

1. Alūksnes pilsēta- ieskaitot Kalnadruvas, Sīļi;
2. Alsviķu pagastā-Alsviķu ciems; Strautiņu ciems; Pullana ciems; Aizupītes ciems;
3. Annas pagastā-Annas ciems;
4. Ilzenes pagastā-Jaunzemu ciems;
5. Jaunalūksnes pagastā-Kolberģa ciems; Bejas ciems;
6. Jaunannas pagastā-Jaunannas ciems;
7. Jaunlaicenes pagastā-Jaunlaicenes ciems;
8. Kalncempju pagastā-Kalncempju ciems;
9. Liepnas pagastā-Liepnas ciems;
10. Malienas pagastā-Brenci ciems;
11. Mālupes pagastā-Mālupes ciems;
12. Mārkalnes pagastā-Mārkalnes ciems;
13. Pededzes pagastā-Pededzes ciems;
14. Veclaicenes pagastā-Kornetu ciems;
15. Zeltiņu pagastā-Zeltiņu ciems;
16. Ziemeru pagastā-Māriņkalna ciems; Ziemeru ciems;