Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana

Par mums

   

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rūpe” ir Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina Alūksnes novadā dzīvojošos iedzīvotājus un esošos uzņēmumus ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas apsaimniekošanas pakalpojumiem.

Lai sniegtu ūdenssaimniecības pakalpojumus, SIA „Rūpe” ir reģistrēts ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

 

Galvenie darbības virzieni

  • dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam;
  • notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana;
  • ūdensvada tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;
  • kanalizācijas tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts.

 

Papildus darbi

  • asenizācijas pakalpojumi;
  • tehnisko noteikumu izstrāde ūdensapgādei un kanalizācijai;
  • ūdens mērītāju uzstādīšana, nomaiņa un plombēšana;
  • bioloģisko tualešu iznomāšanas pakalpojumi.


Darba laiks

  Pirmdiena   no 8:00 līdz 12:00   no 13:00 līdz 18:00
 

Otrdiena

  no 8:00 līdz 12:00   no 13:00 līdz 17:00
  Trešdiena   no 8:00 līdz 12:00   no 13:00 līdz 17:00
  Ceturtdiena   no 8:00 līdz 12:00   no 13:00 līdz 17:00
  Piektdiena   no 8:00 līdz 12:00   no 13:00 līdz 16:00
 

Pusdienas pārtraukums

  no 12.00 līdz 13.00

 

Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) 27820334