Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana

Par mums

   

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rūpe” ir Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina Alūksnes novadā dzīvojošos iedzīvotājus un esošos uzņēmumus ar sabiedriskiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

SIA „Rūpe” ir reģistrēta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr. U10107.

 

Galvenie darbības veidi:

  • dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam;
  • notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana.


Apmaksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar tarifiem, kurus ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2022. gada 27. janvāra lēmumu nr. 21 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūpe” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”. Lēmums.


Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Mērv. Cena bez PVN (EUR) PVN (21%) Cena kopā (EUR)
Ūdensapgāde m3 1.27 0.27 1.54
Kanalizācija m3 2.03 0.43 2.46

 

SIA „RŪPE” sniedz šādus maksas pakalpojumus:

  • ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu remonta pakalpojumus*;
  • ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus*;
  • asenizācijas pakalpojumus;
  • BIO tualešu nomas pakalpojumus;
  • ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūves pakalpojumus.

*- pakalpojums netiek sniegts SIA “Alūksnes nami” apsaimniekotajos īpašumos.

SIA "RŪPE" sniegto pakalpojumu cenrādis