Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
ZVĒRINĀTA REVIDENTA PAKALPOJUMS
20.09.2021

SIA “RŪPE” uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām “Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA “RŪPE” 2021. gada pārskatu”