Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
SIA “Rūpe” izsludina iepirkumu “Ūdens atdzelžošanas stacijas pārbūve objektā "Marijkalns", Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”
04.01.2022

Iepirkuma priekšmets: Ūdens atdzelžošanas stacijas pārbūve objektā "Marijkalns", Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.

Iepirkuma identifikācijas Nr. Rūpe 2022/1

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 18. janvāris plkst. 10:00

Sīkāka informācija nolikumā.