Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
PAZIŅOJUMS PAR IEPRIKUMA PĀRTRAUKŠANU
11.05.2017


Pasūtītājs: SIA “Rūpe”, reģ. Nr. 53203000201
Iepirkums: “Būvprojektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RUPE-01/2017
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 1.daļa: Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi; 2.daļa: Būvprojekta “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi.


Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru pamatojoties uz to, ka iepirkums ar identifikācijas Nr. RUPE-001/2017 tika sagatavots saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkuma vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas apstiprinātas 19.03.2014. (turpmāk – vadlīnijas) un kurās ir atsauces uz 2017. gada 1. aprīlī spēku zaudējušo likumu “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likums” (stājas spēkā 04.09.2010). Ņemot vērā, ka 2017. gada 1. aprīlī ir stājies spēkā jauns Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likums un IUB jaunās vadlīnijas ir stājušās spēkā 2017. gada 8. maijā, izsludinātā iepirkuma nosacījumi neatbilst normatīvo aktu prasībām.