Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Paziņojums par tarifa projektu
23.10.2015

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rūpe” reģistrācijas Nr. 53203000201, juridiskā adrese Brūža ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2015. gada 2.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Alūksnes novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 12. maija padomes lēmumu NR 1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika.

 

Spiediet uz zemāk redzamās saites, lai iepazītos ar pilnu paziņojuma tekstu.