Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Precizēta satiksmes organizācijas shēma Krišjāņa Barona ielā
30.11.2018

Jūnijā ir uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. Būvdarbu veicējs – SIA “WOLTEC”.
Šobrīd būvdarbi notiek Krišjāņa Barona ielā posmā no Jāņkalna ielas līdz Gulbenes ielai, Krišjāņa Barona ielā posmā no Gulbenes ielas līdz Krišjāņa Barona ielai 17, kā arī Pilsētas bulvārī posmā no Jāņkalna ielas līdz Pilsētas bulvārim 19a. Iedzīvotājiem, kuri dzīvo Krišjāņa Barona ielā no Gulbenes ielas līdz Krišjāņa Barona ielai 17, saviem īpašumiem var piebraukt no būvdarbu laikā izveidota apvedceļa. Par apbraucamo ceļu un satiksmes ierobežojumiem skatīt rakstam pievienotajā shēmā Nr.3.
Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu.

Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.