Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
SIA “Rūpe” kustamās mantas – ūdens torņa, artēziskās akas un ūdensvada izsole
29.08.2016

SIA “Rūpe” 2016. gada 27. septembrī plkst. 15.00 SIA “Rūpe” birojā, Brūža ielā 6, Alūksnē, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz SIA “Rūpe” piederošo kustamo mantu - ūdens torni, artēzisko aku un ūdensvadu Šļukumā, Ziemeru pag., sākumcena EUR 1600,00. Apskate darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26417304 (A.Sviklis).
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam SIA “Rūpe” (reģistrācijas Nr. 53203000201) kontā AS „SEB Banka”, konta Nr. LV44UNLA0025004508402, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 160,00.

Izsoles dalībniekus reģistrē SIA “Rūpe” birojā, Brūža ielā 6, Alūksnē, darba laikā līdz 2016. gada 27. septembrim plkst.15:00.