Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Turpinās projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) īstenošana
19.07.2019

 

2018. gada jūnijā tika uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. Būvdarbu veicējs – SIA “WOLTEC”.
Maija mēnesī tika veiktas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbaudes Kr. Barona, Gulbenes ielās un Pilsētas bulvārī. Pēc cauruļvadu pārbaudēm veikta Kr. Barona, Gulbenes, Pilsētas bulvāru ielām ceļa segumu atjaunošanas un labiekārtošanas darbi.
Maijā uzsākti būvdarbi Kārļa un Šķūņu ielās. Jūnijā un jūlijā uzsākti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Helēnas, Valkas un Rijukalna ielās.
Augusta mēnesī plānots veikt Šķūņu ielas segumu atjaunošanas un labiekārtošanas darbi un turpināsies būvniecības darbi Valkas un Rijukalna ielās.
Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu.

Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.