Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU
30.09.2016

Pasūtītājs: SIA “Rūpe”, reģ. Nr. 53203000201,
Iepirkums: “Būvprojektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RUPE-01/2016
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 1.daļa: Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi; 2.daļa: Būvprojekta “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi.
Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu mainīt projektēšanas apjomu ņemot vērā ES struktūrfondu finansējuma piešķiršanas prasības un iespējamos riskus par finansējuma saņemšanu (iepirkuma komisijas 29.09.2016. lēmums)