Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Pakalpojumu saņemšana un klientu apkalpošana klātienē
07.04.2021

Pamatojoties uz 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, SIA “Rūpe” klientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.


Lūdzam iedzīvotājus un iestādes SIA “Rūpe” sniegto pakalpojumu pieteikšanai, skaitītāju rādījumu ziņošanai un informācijas saņemšanai izmantot attālinātus saziņas līdzekļus - e-pastu un tālruņus:

 

 E-pasts:

 

Tālruņi:

  • Klientu apkalpošana – 64381089; 64381086; 28391302; 26384360;
  • Avārijas dienests (visu diennakti) - 27820334
  • Grāmatvedība – 64381088;
  • Valdes loceklis – 26120920; 64381087

 

Lai saņemtu kādu no SIA “Rūpe” pakalpojumiem klātienē lūdzam iepriekš
pieteikties izmantojot augstāk minētos saziņas līdzekļus.


Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī pieņemtajiem lēmumiem, noteikumiem un noteiktajiem piesardzības pasākumiem.


Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par izpratni!