Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
PAZIŅOJUMS
09.04.2021

Par SIA “Rūpe” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.panta, 69.panta pirmo daļu un 73.pantu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RŪPE” valde paziņo, ka 2021. gada 23. aprīlī, plkst. 13:00, sasauc dalībnieku sapulci, kas norisināsies Brūža ielā 6-1, Alūksne, Alūksnes novads.