Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu
20.09.2021

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rūpe” reģistrācijas Nr. 53203000201, juridiskā adrese Brūža ielā 6-1, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2021. gada 10.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Alūksnes novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. martu.

 

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa
palielinājums/ samazinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojums   
Alūksnes novada Alūksnes pilsētā, Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Malienas, Liepnas, Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu teritorijās 1.07 1.24 +15.89%
Kanalizācijas pakalpojums   
Alūksnes novada Alūksnes pilsētā, Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Malienas, Liepnas, Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu teritorijās 1.42 1.91 +34.51%

 

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas darbības zonas paplašināšanos un ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugumu.


Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA “Rūpe” administrācijas telpās, Brūža ielā 6-1, Alūksnē, darba dienās no plkst. 900 līdz 1200 un 1300 līdz 1600, iepriekš sazinoties ar Arti Svikli, tālruņa numurs 64381087 vai 26120920. elektroniskā pasta adrese: [email protected]


Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Rūpe”, pasta adrese: Brūža ielā 6-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, elektroniskā pasta adrese: [email protected], kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: [email protected] 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.