Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Izsole - Škoda Oktavia
14.01.2022

SIA “Rūpe” (reģ.Nr.53203000201) 28.01.2022. plkst.14.00 SIA “Rūpe” birojā Brūža ielā 6-1, Alūksnē, rīko kustamās mantas – automašīnas Škoda Octavia, reģ. nr. GS8975 izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv un www.rupe.lv. Apskate darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26120920.
Izsoles sākumcena:
- Automašīna Škoda Octavia,reģ. Nr. GS 8975, 2007.g.- 622.00 EUR.

Nodrošinājums - 10% apmērā no automašīnas sākumcenas, ieskaitāms SIA “Rūpe” AS „SEB Banka” konta Nr. LV44UNLA0025004508402 vai AS “SWEDBANK” kontā Nr. LV26HABA0551034121530 līdz 28.01.2022.
Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Brūža ielā 6-1, Alūksnē, darba laikā līdz 28.01.2022. plkst.14:00.