Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Oktobra beigās ekspluatācijā nodoti ar projekta atbalstu izbūvētie ūdenssaimniecības tīkli objektā “Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā – 2.kārta”
07.11.2022

No Tālavas ielas 13, Alūksnē nobrauktuves līdz pilsētas robežai ierīkoti ūdenssaimniecības inženiertīkli – ūdensvads un kanalizācija.
Darbi īstenoti pašvaldības projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 ietvaros.

 

Līdz ar sabiedriskā pakalpojuma pieejamību paplašinās Alūksnes novada industriālo zonu izmantošanas iespējas – mūsdienu prasībām atbilstošas, komercdarbībai piemērotas infrastruktūras attīstīšanai. Ūdens padeve un pieejamība ir viens no svarīgiem faktoriem uzņēmējdarbības paplašināšanai un VUGD izvirzīto drošības nosacījumu izpildei.

 

Inženierkomunikāciju būvdarbiem projekta ietvaros kā sadarbības partneris piesaistīta Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Rūpe", kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus. Projektā realizētie tīkli paplašinās SIA "Rūpe" sniegtā pakalpojuma apjomu un uzlabos tā kvalitāti.

 

Inženiertīklu būvdarbu kopējās izmaksas 488 152,79 Eur, tai skaitā ERAF atbalsts 408 388,62 Eur.
Būvniecības ieceres izstrādātājs un autoruzraugs SIA “Vertex projekti”
Būvdarbu veicējs SIA “SANART”
Būvuzraudzību veica SIA “RoadLat”