Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Tiek izsludināta cenu aptauja - Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana
21.08.2023

SIA "Rūpe" izsludina cenu aptauju par līguma piešķiršanas tiesībām iepirkumam "Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA "Rūpe" 2023. gada un 2024. gada finanšu pārskatiem".


Ar vispārējiem noteikumiem un darba uzdevumu iespējams iepazīties "Uzaicinājumā".

Piedāvājums (veidlapa pievienota zemāk) iesniedzams elektroniski uz e-pastu [email protected] (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu) līdz 11.09.2023. plkst.9:00