Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
SIA Rūpe izsludina iepirkumu “Transportlīdzekļa iegāde finanšu līzingā”
18.09.2020

Iepirkuma priekšmets: 

Transportlīdzekļa iegāde finanšu līzingā, saskaņā ar iepirkuma nolikuma Pielikumu Nr. 1 “Tehniskā specifikācija”.

Sīkāka informācija Nolikumā.