Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
SIA RŪPE izsludina iepirkumu (informācija atjaunota 23.05.2018)

Papildināts! (23.05.2018.)

 

SIA „Rūpe” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”(Nr. 5.3.1.0/17/I/010) ietvaros izsludina iepirkumu

“Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē””
(ID Nr.: RUPE-02/2018)

Pasūtītājs: SIA „Rūpe”, reģ. Nr. 53203000201, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301. Kontaktpersona: valdes loceklis Artis Sviklis, tālrunis 26417304, 64381087; e-pasta adrese [email protected].
Iepirkuma priekšmets: būvdarbi – kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Alūksnes pilsētā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Būvprojektu (B pielikums). Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 1.daļa: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē. Būvdarbu apjoms: pašteces kanalizācijas tīklu izbūve 3937,5 m, kanalizācijas spiedvada izbūve 759 m, 4 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve; 2.daļa: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē. Būvdarbu apjoms: ūdensvada tīklu izbūve 3793 m. CPV kods: 45230000-8. Piedāvājums jāiesniedz par abām iepirkuma daļām.
Iepirkuma nolikums saņemams: lejuplādējams mājas lapā www.rupe.lv. Ar iepirkuma nolikumu un dokumentiem uz vietas var iepazīties Brūža ielā 6, Alūksne, Alūksnes novads.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: darba dienās plkst. 8.30-17.00 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, līdz 12.04.2018. plkst.: 14:00.

 

Lai lejupielādētu visu dokumentāciju, spiediet šeit.

 

Papildināts (pielikumā ieinteresēto piegādātāju sapulces protokols no 22.03.2018)


Paziņojums par iepirkuma procedūru (09.04.2018.)

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM!

Saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 6.9. punktu, SIA “Rūpe” informē, ka ir veikti grozījumi Iepirkuma procedūras Nolikumā “Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”” (Identifikācijas Nr. RUPE-02/2018).
Grozījumi tiks publicēti ne vēlāk kā līdz 2018. gada 13. aprīlim un informācija nosūtīta visiem ieinteresētajiem piegādātājiem.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts līdz 2018. gada 3. maijam, plkst. 14:00
Paziņojums par grozījumiem iepirkumu procedūrā - Papildināts (13.04.2018.)

Lai lejupielādētu iepirkuma Id.Nr.RUPE-02/2018 grozījumu dokumentāciju - spied šeit!Papildināts (19.04.2018.) - Pielikumā atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.2, 19.04.2018.Papildināts (23.05.2018.) - Pielikumā paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

19.03.2018 Lasīt vairāk...