Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
ZVĒRINĀTA REVIDENTA PAKALPOJUMS

SIA “RŪPE” uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām “Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA “RŪPE” 2021. gada pārskatu”

20.09.2021 Lasīt vairāk...
SIA Rūpe izsludina iepirkumu “Transportlīdzekļa iegāde finanšu līzingā”

Iepirkuma priekšmets: 

Transportlīdzekļa iegāde finanšu līzingā, saskaņā ar iepirkuma nolikuma Pielikumu Nr. 1 “Tehniskā specifikācija”.

Sīkāka informācija Nolikumā.

18.09.2020 Lasīt vairāk...
SIA Rūpe izsludina iepirkumu “Elektroenerģijas iegāde”

Iepirkuma priekšmets: elektroenerģijas iegāde SIA „RŪPE” vajadzībām. Iepirkuma priekšmets
neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi, sadali.

Sīkāka informācija iepirkuma nolikumā.

15.10.2019 Lasīt vairāk...