Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU

Pasūtītājs: SIA “Rūpe”, reģ. Nr. 53203000201,
Iepirkums: “Būvprojektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RUPE-01/2016
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 1.daļa: Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi; 2.daļa: Būvprojekta “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi.
Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu mainīt projektēšanas apjomu ņemot vērā ES struktūrfondu finansējuma piešķiršanas prasības un iespējamos riskus par finansējuma saņemšanu (iepirkuma komisijas 29.09.2016. lēmums)

30.09.2016 Lasīt vairāk...
SIA “Rūpe” kustamās mantas – ūdens torņa, artēziskās akas un ūdensvada izsole

SIA “Rūpe” 2016. gada 27. septembrī plkst. 15.00 SIA “Rūpe” birojā, Brūža ielā 6, Alūksnē, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz SIA “Rūpe” piederošo kustamo mantu - ūdens torni, artēzisko aku un ūdensvadu Šļukumā, Ziemeru pag., sākumcena EUR 1600,00. Apskate darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26417304 (A.Sviklis).
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam SIA “Rūpe” (reģistrācijas Nr. 53203000201) kontā AS „SEB Banka”, konta Nr. LV44UNLA0025004508402, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 160,00.

Izsoles dalībniekus reģistrē SIA “Rūpe” birojā, Brūža ielā 6, Alūksnē, darba laikā līdz 2016. gada 27. septembrim plkst.15:00.

29.08.2016 Lasīt vairāk...
Paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rūpe” reģistrācijas Nr. 53203000201, juridiskā adrese Brūža ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2015. gada 2.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Alūksnes novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 12. maija padomes lēmumu NR 1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika.

 

Spiediet uz zemāk redzamās saites, lai iepazītos ar pilnu paziņojuma tekstu.

23.10.2015 Lasīt vairāk...