Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Tiek izsludināta cenu aptauja - Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana

SIA "Rūpe" izsludina cenu aptauju par līguma piešķiršanas tiesībām iepirkumam "Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA "Rūpe" 2023. gada un 2024. gada finanšu pārskatiem".


Ar vispārējiem noteikumiem un darba uzdevumu iespējams iepazīties "Uzaicinājumā".

Piedāvājums (veidlapa pievienota zemāk) iesniedzams elektroniski uz e-pastu [email protected] (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu) līdz 11.09.2023. plkst.9:00

21.08.2023 Lasīt vairāk...
Izsludina pretendentu pieteikšanos uz inženierkomunikāciju tehniķa amatu

SIA “RŪPE”, reģ. Nr. 53203000201, izsludina pretendentu pieteikšanos uz inženierkomunikāciju tehniķa amatu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Alūksnē

 

Galvenie darba pienākumi:

• veikt inženierkomunikāciju sistēmu izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu, materiālu sagādi,
• veikt rakšanas darbu atļauju, tehnisko noteikumu sagatavošanu un topogrāfiju saskaņošanu būvniecības informācijas sistēmā (BIS),
• veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu, reģistra kontroli un uzturēšanu; izvešanas biežuma kontroli, ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli un sistēmu apsekošanu, atbilstoši normatīvajiem aktiem un Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.


Galvenās prasības pretendentam:

• augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība būvniecības jomā,
• labas valsts valodas zināšanas,
• zināšanas par būvniecības nozares regulējošiem normatīvajiem aktiem,
• spēja izprast būvprojektus un tehniskās shēmas,
• spēja patstāvīgi analizēt un izvērtēt,
• spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību,
• precizitāte un augsta atbildības sajūta,
• teicamas prasmes darbā ar MS Office,
• prasmes un pieredze darbā ar BIS un AutoCAD,
• B kategorijas autovadītāja apliecība.


Piedāvājam:

• mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas – 1100.00 EUR,
• atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi,
• sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam,
• apmaksātu kvalifikācijas paaugstināšanu.

 

Pieteikuma vēstuli un izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) lūdzam iesniegt SIA “RŪPE” līdz 2023. gada 30. jūnija plkst. 09:00 Brūža ielā 6-1, Alūksnē, Alūksnes novadā vai nosūtot uz e-pastu [email protected].

 

Kontakttpersona: SIA “RŪPE” valdes loceklis Artis Sviklis, tālr. 26120920.


Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, SIA “RŪPE” informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi. Iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “RŪPE”.

09.06.2023
Lasīt vairāk...
VW Transporter, VW Caddy izsole

SIA “RŪPE” (reģ.Nr.53203000201) 21.06.2023. plkst. 14.00 SIA “RŪPE” birojā Brūža ielā 6-1, Alūksnē, rīko kustamās mantas - automašīnas VW Transporter ar valsts reģ. Nr. KV8623 un automašīnas VW Caddy ar valsts reģ. Nr. FZ1850 izsoli ar augšupejošu soli. Apskate darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26120920.


Izsoles objektu sākumcenas:
- automašīnas VW Transporter, valsts reģ. Nr. KV8623, 2002.g. – 1590,00 EUR;
- automašīnas VW Caddy, valsts reģ. Nr. FZ1850, 2006.g. – 626,00 EUR.

 

Nodrošinājums - 10% apmērā no automašīnas sākumcenas, ieskaitāms SIA “Rūpe” AS „SEB Banka” konta Nr. LV44UNLA0025004508402 vai AS “SWEDBANK” kontā Nr. LV26HABA0551034121530 līdz 20.06.2023.


Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Brūža ielā 6-1, Alūksnē, darba laikā līdz 21.06.2023. plkst.14:00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alūksnes novada un SIA “Rūpe” mājas lapās: www.aluksne.lv un www.rupe.lv

22.05.2023 Lasīt vairāk...