Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
VW Transporter, VW Caddy izsole

SIA “RŪPE” (reģ.Nr.53203000201) 21.06.2023. plkst. 14.00 SIA “RŪPE” birojā Brūža ielā 6-1, Alūksnē, rīko kustamās mantas - automašīnas VW Transporter ar valsts reģ. Nr. KV8623 un automašīnas VW Caddy ar valsts reģ. Nr. FZ1850 izsoli ar augšupejošu soli. Apskate darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26120920.


Izsoles objektu sākumcenas:
- automašīnas VW Transporter, valsts reģ. Nr. KV8623, 2002.g. – 1590,00 EUR;
- automašīnas VW Caddy, valsts reģ. Nr. FZ1850, 2006.g. – 626,00 EUR.

 

Nodrošinājums - 10% apmērā no automašīnas sākumcenas, ieskaitāms SIA “Rūpe” AS „SEB Banka” konta Nr. LV44UNLA0025004508402 vai AS “SWEDBANK” kontā Nr. LV26HABA0551034121530 līdz 20.06.2023.


Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Brūža ielā 6-1, Alūksnē, darba laikā līdz 21.06.2023. plkst.14:00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alūksnes novada un SIA “Rūpe” mājas lapās: www.aluksne.lv un www.rupe.lv

22.05.2023 Lasīt vairāk...
Par rēķinu sagatavošanas un piegādes izcenojumu izmaiņām

SIA “RŪPE” informē, ka, pamatojoties uz VAS “Latvijas Pasts” pakalpojumu sadārdzinājumu un citu sagatavošanas izdevumu pieaugumu, mainījušies rēķinu sagatavošanas un piegādes izcenojumi.

 

Sākot ar 2023. gada 1.februāri rēķinu sagatavošanas un piegādes izmaksas (tiks iekļautas rēķinā par saņemto pakalpojumu) ir šādas:

  • rēķina sagatavošana un piegāde pa pastu uz līgumā norādīto adresi – 3,58 Eur (t.sk.PVN);
  • rēķina saņemšana SIA „RŪPE” birojā, ierodoties personīgi – 0,51 Eur (t.sk.PVN);
  • rēķina sagatavošana daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, kuriem tiek piemēroti tiešie norēķini – 1,57 Eur (t.sk.PVN).

 

Rēķina nosūtīšana elektroniski uz e-pastu ir bezmaksas. Pieteikties rēķinu saņemšanai elektroniski par SIA “Rūpe” saņemtajiem pakalpojumiem iespējams:

  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: [email protected];
  • nosūtot parakstītu iesniegumu papīra formātā uz SIA “RŪPE” biroju, adrese – Brūža iela 6-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301;
  • ierodoties SIA “RŪPE” birojā un aizpildot iesniegumu klātienē.


Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt rēķinu elektroniski uz savu e-pasta adresi.

23.01.2023
Lasīt vairāk...
Oktobra beigās ekspluatācijā nodoti ar projekta atbalstu izbūvētie ūdenssaimniecības tīkli objektā “Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā – 2.kārta”


Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 

No Tālavas ielas 13, Alūksnē nobrauktuves līdz pilsētas robežai ierīkoti ūdenssaimniecības inženiertīkli – ūdensvads un kanalizācija.
Darbi īstenoti pašvaldības projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 ietvaros.

 

Līdz ar sabiedriskā pakalpojuma pieejamību paplašinās Alūksnes novada industriālo zonu izmantošanas iespējas – mūsdienu prasībām atbilstošas, komercdarbībai piemērotas infrastruktūras attīstīšanai. Ūdens padeve un pieejamība ir viens no svarīgiem faktoriem uzņēmējdarbības paplašināšanai un VUGD izvirzīto drošības nosacījumu izpildei.

 

Inženierkomunikāciju būvdarbiem projekta ietvaros kā sadarbības partneris piesaistīta Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Rūpe", kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus. Projektā realizētie tīkli paplašinās SIA "Rūpe" sniegtā pakalpojuma apjomu un uzlabos tā kvalitāti.

 

Inženiertīklu būvdarbu kopējās izmaksas 488 152,79 Eur, tai skaitā ERAF atbalsts 408 388,62 Eur.
Būvniecības ieceres izstrādātājs un autoruzraugs SIA “Vertex projekti”
Būvdarbu veicējs SIA “SANART”
Būvuzraudzību veica SIA “RoadLat”

07.11.2022
Lasīt vairāk...