Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Par juridiskās adreses maiņu

SIA “Rūpe”, reģistrācijas numurs 53203000201, juridiskā adrese Jāņkalna iela 12A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, ko pārstāv valdes loceklis Artis Sviklis, informē Jūs, ka pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Lēmumu Nr.6-12/31895 no 2024.gada 11.aprīļa tiek mainīta uzņēmuma juridiskā adrese no Alūksnes novads, Alūksne, Brūža iela 6-1 uz Alūksnes novads, Alūksne, Jāņkalna iela 12A.


Lūdzam veikt attiecīgās izmaiņas Jūsu datu bāzēs un turpmāk rēķinos un citos dokumentos norādīt aktuālo adresi.

15.04.2024
Lasīt vairāk...
SIA “Rūpe” maina klientu apkalpošanas vietu

No 2. janvāra 2024. gada SIA “Rūpe” klientu apkalpošana notiek pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, 1. stāvā.


Kontaktinformācija klientiem saziņai ar uzņēmumu un ūdens skaitītāju rādījumu nodošanai:

 

Tālruņi:
- 26384360
- 28391302


e-pasti:
- [email protected]
- [email protected]

29.12.2023
Lasīt vairāk...
Tiek izsludināta cenu aptauja - Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana

SIA "Rūpe" izsludina cenu aptauju par līguma piešķiršanas tiesībām iepirkumam "Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA "Rūpe" 2023. gada un 2024. gada finanšu pārskatiem".


Ar vispārējiem noteikumiem un darba uzdevumu iespējams iepazīties "Uzaicinājumā".

Piedāvājums (veidlapa pievienota zemāk) iesniedzams elektroniski uz e-pastu [email protected] (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu) līdz 11.09.2023. plkst.9:00

21.08.2023 Lasīt vairāk...