Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Informācija par tiešajiem norēķiniem

Atbilstoši “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma” grozījumu 17.3 punktam, dzīvojamo māju Īpašnieki ir tiesīgi izvēlēties kārtību, kādā turpmāk veiks maksājumus par pakalpojumiem:

  1. Norēķinās kā līdz šim – ar SIA “Alūksnes nami” starpniecību,
  2. Norēķinās veicot tiešos maksājumus - rēķins katram dzīvoklim,
  3. Norēķinās veicot netiešos maksājumus - ar pilnvarotās personas (pārvaldnieks, biedrība u.c.) starpniecību - 1 rēķins pēc kopējā skaitītāja visai mājai un dala pilnvarotā persona pa dzīvokļiem.

Sīkāka informācija pielikumā.

27.11.2017 Lasīt vairāk...
SIA “Rūpe” kustamās mantas izsole

SIA “Rūpe” 2017. gada 11. jūlijā plkst. 14.00 Brūža ielā 6, Alūksnē, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz SIA “Rūpe” piederošo automašīnu MAZDA 2 reģistrācijas Nr. HF8329, izlaiduma gads 2008., nosacītā cena 2900 euro.

Apskate darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26417304 (A.Sviklis).

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam SIA “Rūpe” (reģistrācijas Nr.53203000201) AS „SEB Banka” kontā Nr. LV44UNLA0025004508402 vai AS “SWEDBANK” kontā Nr. LV26HABA0551034121530 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no automašīnas nosacītas cenas.

Izsoles dalībniekus reģistrē SIA “Rūpe” birojā, Brūža ielā 6, Alūksnē, darba laikā līdz 2017. gada 11. jūlijam plkst. 14:00.

 

Vairāk attēlu šeit!

19.06.2017 Lasīt vairāk...
SIA “Rūpe” kustamās mantas pārdošana

SIA “Rūpe” pārdod pa brīvu cenu sabiedrībai piederošu kustamo mantu - automašīnu OPEL ASTRA CARAVAN reģistrācijas Nr. HB572, izlaiduma gads 2001., nosacītā cena 250 euro.
Automašīnu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26417304.
Persona, kura vēlas iegādāties kustamo mantu, iesniedz pieteikumu SIA “Rūpe” birojā Brūža ielā 6, Alūksnē līdz 26. jūnijam plkst. 17.00.
Ja uz automašīnas pirkšanu pieteiksies vairāk kā viena persona, tiks rīkota izsole starp šīm personām.

19.06.2017 Lasīt vairāk...