Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
PAZIŅOJUMS PAR IEPRIKUMA PĀRTRAUKŠANU


Pasūtītājs: SIA “Rūpe”, reģ. Nr. 53203000201
Iepirkums: “Būvprojektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RUPE-01/2017
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 1.daļa: Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi; 2.daļa: Būvprojekta “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi.


Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru pamatojoties uz to, ka iepirkums ar identifikācijas Nr. RUPE-001/2017 tika sagatavots saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkuma vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas apstiprinātas 19.03.2014. (turpmāk – vadlīnijas) un kurās ir atsauces uz 2017. gada 1. aprīlī spēku zaudējušo likumu “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likums” (stājas spēkā 04.09.2010). Ņemot vērā, ka 2017. gada 1. aprīlī ir stājies spēkā jauns Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likums un IUB jaunās vadlīnijas ir stājušās spēkā 2017. gada 8. maijā, izsludinātā iepirkuma nosacījumi neatbilst normatīvo aktu prasībām.

11.05.2017
Lasīt vairāk...
Izmaiņas biroja darba laikā

SIA “Rūpe” informē, ka sākot ar š.g. maiju tiek mainīts darba laiks uzņēmuma birojā Brūža ielā 6, Alūksnē:

- pirmdienās no plkst. 08 00 līdz 18 00

- otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08 00 līdz 17 00

- piektdienās no plkst. 08 00 līdz 16 00

Pusdienas pārtraukums no plkst. 12 00 līdz 13 00

19.04.2017
Lasīt vairāk...
SIA “Rūpe” kustamās mantas izsole

SIA “Rūpe” 2017. gada 21. aprīlī plkst. 14.00 Brūža ielā 6, Alūksnē, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz SIA “Rūpe” piederošo kustamo mantu - automašīnu VW CADDY HO3057, OPEL ASTRA CARAVAN HB572, VW TRANSPORTER FA4492.

Izsoles objektu sākumcenas:

- automašīnai VW CADDY HO3057, 1999.g.- 1200.00 EUR;

- automašīnai OPEL ASTRA CARAVAN HB572, 1995.g. – 370.00 EUR;

- automašīnai VW TRANSPORTER FA4492, 2001.g. – 1000.00 EUR.

Apskate darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26417304 (A.Sviklis). Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam SIA “Rūpe” (reģistrācijas Nr.53203000201) kontā AS „SEB Banka”, konta Nr. LV44UNLA0025004508402, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no automašīnas sākumcenas.

Izsoles dalībniekus reģistrē SIA “Rūpe” birojā, Brūža ielā 6, Alūksnē, darba laikā līdz 2017.gada 21.aprīlim plkst.14:00.

 

Vairāk attēlu apskatāms sadaļā Galerija.

06.04.2017 Lasīt vairāk...