Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Informācija sakarā ar Covid-19

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ un Ministru kabineta 2020. gada 12. marta Rīkojuma Nr. 103 4.1. punktu, SIA “Rūpe” no šī gada 13. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim, ar mērķi samazināt klientu apkalpošanu klātienē, aicina iedzīvotājus un iestādes SIA “Rūpe” sniegto pakalpojumu pieteikšanai, skaitītāju rādījumu ziņošanai un informācijas saņemšanai izmantot attālinātus saziņas līdzekļus - e-pastu un tālruņus:


e-pasts: [email protected]
Tālruņi:
Klientu apkalpošana – 64381089; 64381086; 28391302; 26384360;
Avārijas dienests (visu diennakti) - 27820334
Grāmatvedība – 64381088;
Valdes loceklis – 26120920; 64381087

 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem. Savukārt par aktuālo informāciju par SIA “Rūpe” pakalpojumu pieejamību informēsim tīmekļvietnē www.rupe.lv

 

Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par izpratni!

13.03.2020
Lasīt vairāk...
Par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”

 

Informējam, ka 2019. gada 18. decembrī ekspluatācijā tika pieņemti būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”, kuri tika realizēti Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) ietvaros.

07.03.2020 Lasīt vairāk...
Ir noslēgusies projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) īstenošana

 

Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīts 2017. gada 17. novembrī par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010). Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 48 mēneši.
2018. gada jūnijā tika uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. 2019. gada 18. decembrī objekts tika pieņemts ekspluatācijā, ko pieņēma Alūksnes novada pašvaldības būvvalde.
Projektus izstrādāja SIA “Ekolat”, būvdarbu veica SIA “WOLTEC”, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4”.
Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve tika veikta Alūksnes pilsētā Merķeļa, Šķūņu, Kārļa, Helēnas (posmā no Augusta ielas līdz Kārļa ielai), Gulbenes, Krišjāņa Barona (posmā no Krišjāņa Barona ielas Nr.17 līdz Gulbenes ielai), Valkas (posmā no Kanaviņu ielas līdz Rijukalna ielai), Rijukalna (posmā no Valkas ielas līdz Ojāra Vācieša ielai) ielās un ūdensvada tīkla izbūve Pilsētas bulvārī (posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Jāņkalna ielai).
Projekta ietvaros tika izbūvēti:

  • jauni maģistrālie kanalizācijas ārējie inženiertīkli – kopumā 4773,66 m;
  • jauni maģistrālie ūdensapgādes ārējie inženiertīkli – kopumā 3826,21 m.

Izbūvējot jaunos tīklus, Alūksnes pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem laika periodā līdz 2021. gada 20. novembrim plānots nodrošināt pieslēgšanās iespējas 209 Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem.
Projekta kopējās izmaksas: 1 602 299,73 EUR (ar PVN).
Kohēzijas fonda atbalsts: 70,51% no attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot 413 656,00 EUR.
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums, veicot ieguldījumu, SIA “Rūpe” pamatkapitālā ir plānots 910 558,0 EUR apmērā.
Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

20.12.2019 Lasīt vairāk...