Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rūpe” reģistrācijas Nr. 53203000201, juridiskā adrese Brūža ielā 6-1, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2021. gada 10.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Alūksnes novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. martu.

 

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa
palielinājums/ samazinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojums   
Alūksnes novada Alūksnes pilsētā, Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Malienas, Liepnas, Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu teritorijās 1.07 1.24 +15.89%
Kanalizācijas pakalpojums   
Alūksnes novada Alūksnes pilsētā, Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Malienas, Liepnas, Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu teritorijās 1.42 1.91 +34.51%

 

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas darbības zonas paplašināšanos un ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugumu.


Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA “Rūpe” administrācijas telpās, Brūža ielā 6-1, Alūksnē, darba dienās no plkst. 900 līdz 1200 un 1300 līdz 1600, iepriekš sazinoties ar Arti Svikli, tālruņa numurs 64381087 vai 26120920. elektroniskā pasta adrese: [email protected]


Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Rūpe”, pasta adrese: Brūža ielā 6-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, elektroniskā pasta adrese: [email protected]., kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: [email protected] 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

20.09.2021
Lasīt vairāk...
Aicina darbā santehniķi

SIA “Rūpe” aicina darbā santehniķi.

 

Galvenie darba pienākumi:

 • Veikt ūdensvadu un kanalizācijas iekārtu un cauruļvadu montāžu, apkopi un remontu.

 

Prasības pretendentiem:

 • Vidējā profesionālā izglītība, arodizglītība.
 • B vai B, C kategorijas autovadītāja apliecība.
 • Iepriekšējā darba pieredze līdzvērtīgā amatā.
 • Augsta pienākuma un atbildības sajūta.
 • Spēja strādāt komandā.
 • Pozitīva attieksme pret veicamo darbu.

B, C kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Mēs piedāvājam:

 • Aktīvu darbu stabilā uzņēmumā.
 • Iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi.
 • Sadarbību ar pieredzējušiem un profesionāliem kolēģiem.
 • Atalgojums no 690.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

 

CV aicinām sūtīt uz e-pastu [email protected] vai iesniegt klātienē Brūža iela 6-1, Alūksnē līdz 2021. gada 20. septembrim.
Kontakttālrunis: 26120920

 

Par rezultātiem pretendentus informēsim e-pastā vai telefoniski.


Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, SIA “Rūpe” informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi. Iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Rūpe”.

06.09.2021
Lasīt vairāk...
Aicinām iedzīvotājus pieslēgties izbūvētajiem tīkliem

 

Aicinām izmantot iespēju un pieslēgties pie izbūvētajiem centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem.

 

Informējam, ka 2019. gada 18. decembrī ekspluatācijā tika pieņemti būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”, kuri tika realizēti Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) ietvaros.


Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīts 2017. gada 17. novembrī par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010). Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 48 mēneši.


2018. gada jūnijā tika uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. 2019. gada 18. decembrī objekts tika pieņemts ekspluatācijā, ko pieņēma Alūksnes novada pašvaldības būvvalde.


Projektus izstrādāja SIA “Ekolat”, būvdarbu veica SIA “WOLTEC”, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4”.


Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve tika veikta Alūksnes pilsētā Merķeļa, Šķūņu, Kārļa, Helēnas (posmā no Augusta ielas līdz Kārļa ielai), Gulbenes, Krišjāņa Barona (posmā no Krišjāņa Barona ielas Nr.17 līdz Gulbenes ielai), Valkas (posmā no Kanaviņu ielas līdz Rijukalna ielai), Rijukalna (posmā no Valkas ielas līdz Ojāra Vācieša ielai) ielās un ūdensvada tīkla izbūve Pilsētas bulvārī (posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Jāņkalna ielai).

 

Projekta ietvaros tika izbūvēti:
• jauni maģistrālie kanalizācijas ārējie inženiertīkli – kopumā 4773,66 m;
• jauni maģistrālie ūdensapgādes ārējie inženiertīkli – kopumā 3826,21 m.

Projekta kopējās izmaksas: 1 602 299,73 EUR (ar PVN).
Kohēzijas fonda atbalsts: 70,51% no attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot 413 656,00 EUR.
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums, veicot ieguldījumu, SIA “Rūpe” pamatkapitālā ir plānots 910 558,0 EUR apmērā.


SIA “Rūpe” aicina iedzīvotājus griezties pie mums un interesēties par iespēju pieslēgties izbūvētajiem tīkliem. Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju pieteikties Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumam komunikāciju izbūvei. Sīkāku informāciju par līdzfinansējuma iespējam skatīt Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv, sadaļā “Dokumenti – Saistošie noteikumi”. Jautājumu gadījumā griezties SIA “Rūpe” Brūža ielā 6-1, Alūksnē vai informāciju saņemt zvanot pa tālruni 64381089.


Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

 

06.08.2021
Lasīt vairāk...