Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Pakalpojumu saņemšana un klientu apkalpošana klātienē

Pamatojoties uz 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, SIA “Rūpe” klientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.


Lūdzam iedzīvotājus un iestādes SIA “Rūpe” sniegto pakalpojumu pieteikšanai, skaitītāju rādījumu ziņošanai un informācijas saņemšanai izmantot attālinātus saziņas līdzekļus - e-pastu un tālruņus:

 

 E-pasts:

 

Tālruņi:

  • Klientu apkalpošana – 64381089; 64381086; 28391302; 26384360;
  • Avārijas dienests (visu diennakti) - 27820334
  • Grāmatvedība – 64381088;
  • Valdes loceklis – 26120920; 64381087

 

Lai saņemtu kādu no SIA “Rūpe” pakalpojumiem klātienē lūdzam iepriekš
pieteikties izmantojot augstāk minētos saziņas līdzekļus.


Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī pieņemtajiem lēmumiem, noteikumiem un noteiktajiem piesardzības pasākumiem.


Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par izpratni!

07.04.2021
Lasīt vairāk...
Aicina iedzīvotājus pieslēgties izbūvētajiem tīkliem

 

SIA “Rūpe” aicina iedzīvotājus pieslēgties izbūvētajiem tīkliem (projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010))

 

Informējam, ka 2019. gada 18. decembrī ekspluatācijā tika pieņemti būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”, kuri tika realizēti Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) ietvaros.
Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīts 2017. gada 17. novembrī par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010). Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 48 mēneši.
2018. gada jūnijā tika uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. 2019. gada 18. decembrī objekts tika pieņemts ekspluatācijā, ko pieņēma Alūksnes novada pašvaldības būvvalde.
Projektus izstrādāja SIA “Ekolat”, būvdarbu veica SIA “WOLTEC”, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4”.
Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve tika veikta Alūksnes pilsētā Merķeļa, Šķūņu, Kārļa, Helēnas (posmā no Augusta ielas līdz Kārļa ielai), Gulbenes, Krišjāņa Barona (posmā no Krišjāņa Barona ielas Nr.17 līdz Gulbenes ielai), Valkas (posmā no Kanaviņu ielas līdz Rijukalna ielai), Rijukalna (posmā no Valkas ielas līdz Ojāra Vācieša ielai) ielās un ūdensvada tīkla izbūve Pilsētas bulvārī (posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Jāņkalna ielai).


Projekta ietvaros tika izbūvēti:
• jauni maģistrālie kanalizācijas ārējie inženiertīkli – kopumā 4773,66 m;
• jauni maģistrālie ūdensapgādes ārējie inženiertīkli – kopumā 3826,21 m.

Projekta kopējās izmaksas: 1 602 299,73 EUR (ar PVN).
Kohēzijas fonda atbalsts: 70,51% no attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot 413 656,00 EUR.
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums, veicot ieguldījumu, SIA “Rūpe” pamatkapitālā ir plānots 910 558,0 EUR apmērā.

Neraugoties uz to, ka šobrīd ir ziemas periods SIA “Rūpe” aicina iedzīvotājus griezties pie mums un interesēties par iespēju pieslēgties izbūvētajiem tīkliem. Informējam, ka Alūksnes novada pašvaldībā no 6. aprīļa līdz 7. maijam iedzīvotāji varēs iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Jautājumu gadījumā griezties SIA “Rūpe” Brūža ielā 6-1, Alūksnē vai informāciju saņemt zvanot pa tālruni 64381089.

 

Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

15.01.2021 Lasīt vairāk...
Pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ SIA “Rūpe” līdz 2021. gada 6. aprīlim klientus klātienē neapkalpo.


Lūdzam iedzīvotājus un iestādes SIA “Rūpe” sniegto pakalpojumu pieteikšanai, skaitītāju rādījumu ziņošanai un informācijas saņemšanai izmantot attālinātus saziņas līdzekļus - e-pastu un tālruņus:


Tālruņi:

  • Klientu apkalpošana – 64381089; 64381086; 28391302; 26384360;
  • Avārijas dienests (visu diennakti) - 27820334
  • Grāmatvedība – 64381088;
  • Valdes loceklis – 26120920; 64381087


Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem iesardzības pasākumiem. Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par izpratni!

09.11.2020
Lasīt vairāk...