Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Turpinās projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) īstenošana

 

Jūnijā ir uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. Būvdarbu veicējs – SIA “WOLTEC”.
No 7. maija būvdarbi tiks uzsākti Šķūņu ielā, savukārt no 15. maija būvdarbi tiks uzsākti Kārļa ielā un Helēnas ielā no Ganību ielas līdz Augusta ielai. Par apbraucamo ceļu un satiksmes ierobežojumiem skatīt rakstam pievienotajās shēmās.
Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu.

 

Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

29.04.2019 Lasīt vairāk...
Plānoti remontdarbi

SIA Rūpe informē Alūksnes pilsētas iedzīvotājus, ka, sakarā ar plānotiem remontdarbiem, laika posmā no 2019. gada 4. marta līdz 15 martam, ir iespējami ūdens padeves traucējumi nakts stundās no 24:00 līdz 04:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

21.02.2019
Lasīt vairāk...
Būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi Helēnas ielā

Sakarā ar kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūvi trešdien, 13. februārī, autotransporta kustībai būs slēgts Helēnas ielas posms pie mājas Helēnas ielā 14A (krustojums ar Kārļa ielu).

Aicinām autovadītājus ņemt vērā, ka pārbūves darbu nodrošināšanai minētajā vietā atradīsies lielgabarīta tehnika un dienas otrajā pusē Helēnas ielas posms pie krustojuma ar Kārļa ielu satiksmei būs slēgts. Iedzīvotājiem, kas dzīvo minētajā ielas daļā, piekļuve pie īpašumiem būs iespējama no Augusta un Ganību ielas.

Atvainojamies par īslaicīgām neērtībām!

12.02.2019
Lasīt vairāk...