Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Veic apmaksu veikalos Maxima

Cienījamie, klienti!

Ar 1.02.2018. par SIA Rūpe sniegtajiem pakalpojumiem var norēķināties MAXIMA veikalu kasēs, uzrādot izrakstīto rēķinu, kurā ir svītru kods. Komisijas maksa par rēķina apmaksāšanu 0.50 Euro.

08.02.2018
Lasīt vairāk...
2018. un 2019. gadā Alūksnes pilsētā īstenos ūdenssaimniecības projektu

 

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/010, mērķis ir attīstīt SIA “Rūpe” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju (ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu) riskus.

05.01.2018 Lasīt vairāk...
Informācija par tiešajiem norēķiniem

Atbilstoši “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma” grozījumu 17.3 punktam, dzīvojamo māju Īpašnieki ir tiesīgi izvēlēties kārtību, kādā turpmāk veiks maksājumus par pakalpojumiem:

  1. Norēķinās kā līdz šim – ar SIA “Alūksnes nami” starpniecību,
  2. Norēķinās veicot tiešos maksājumus - rēķins katram dzīvoklim,
  3. Norēķinās veicot netiešos maksājumus - ar pilnvarotās personas (pārvaldnieks, biedrība u.c.) starpniecību - 1 rēķins pēc kopējā skaitītāja visai mājai un dala pilnvarotā persona pa dzīvokļiem.

Sīkāka informācija pielikumā.

27.11.2017 Lasīt vairāk...