Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Ir noslēgusies projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) īstenošana

 

Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīts 2017. gada 17. novembrī par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010). Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 48 mēneši.
2018. gada jūnijā tika uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. 2019. gada 18. decembrī objekts tika pieņemts ekspluatācijā, ko pieņēma Alūksnes novada pašvaldības būvvalde.
Projektus izstrādāja SIA “Ekolat”, būvdarbu veica SIA “WOLTEC”, būvuzraudzību veica SIA “Firma L4”.
Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve tika veikta Alūksnes pilsētā Merķeļa, Šķūņu, Kārļa, Helēnas (posmā no Augusta ielas līdz Kārļa ielai), Gulbenes, Krišjāņa Barona (posmā no Krišjāņa Barona ielas Nr.17 līdz Gulbenes ielai), Valkas (posmā no Kanaviņu ielas līdz Rijukalna ielai), Rijukalna (posmā no Valkas ielas līdz Ojāra Vācieša ielai) ielās un ūdensvada tīkla izbūve Pilsētas bulvārī (posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Jāņkalna ielai).
Projekta ietvaros tika izbūvēti:

  • jauni maģistrālie kanalizācijas ārējie inženiertīkli – kopumā 4773,66 m;
  • jauni maģistrālie ūdensapgādes ārējie inženiertīkli – kopumā 3826,21 m.

Izbūvējot jaunos tīklus, Alūksnes pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem laika periodā līdz 2021. gada 20. novembrim plānots nodrošināt pieslēgšanās iespējas 209 Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem.
Projekta kopējās izmaksas: 1 602 299,73 EUR (ar PVN).
Kohēzijas fonda atbalsts: 70,51% no attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot 413 656,00 EUR.
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums, veicot ieguldījumu, SIA “Rūpe” pamatkapitālā ir plānots 910 558,0 EUR apmērā.
Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

20.12.2019 Lasīt vairāk...
Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) īstenošanu

 

2018. gada jūnijā tika uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. Būvdarbu veicējs – SIA “WOLTEC”.


Uz 2019. gada 28. oktobri ir izbūvēti visi ūdensvada un kanalizācijas maģistrālie tīkli, kā arī atzari uz privātīpašumiem līdz zemes robežām. Ir veikta Kārļa ielā, Šķūņu ielā un Rijukalna ielā seguma atjaunošanas darbi un uzsākti labiekārtošanas darbi. Helēnas un Valkas ielās tiek veikta seguma apakškārtas izveide, lai novembra mēnesī var veikt segumu atjaunošanu.


Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu.

 

Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

28.10.2019 Lasīt vairāk...
Turpinās projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) īstenošana

 

2018. gada jūnijā tika uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. Būvdarbu veicējs – SIA “WOLTEC”.
Maija mēnesī tika veiktas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbaudes Kr. Barona, Gulbenes ielās un Pilsētas bulvārī. Pēc cauruļvadu pārbaudēm veikta Kr. Barona, Gulbenes, Pilsētas bulvāru ielām ceļa segumu atjaunošanas un labiekārtošanas darbi.
Maijā uzsākti būvdarbi Kārļa un Šķūņu ielās. Jūnijā un jūlijā uzsākti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Helēnas, Valkas un Rijukalna ielās.
Augusta mēnesī plānots veikt Šķūņu ielas segumu atjaunošanas un labiekārtošanas darbi un turpināsies būvniecības darbi Valkas un Rijukalna ielās.
Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu.

Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

19.07.2019
Lasīt vairāk...