Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
SIA “Rūpe” Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldēs slēgs līgumus par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem

Annas pagasts

04.04.2018 - 9:00

11.04.2018 - 15:00


Jaunannas pagasts

05.04.2018 - 9:00

10.04.2018 - 15:00


Kalncempju pagasts

12.04.2018 - 9:00

27.03.2018
Lasīt vairāk...
Energopārvaldības sistēmas ieviešana

Pamatojoties uz Energoefektivitātes likumu, SIA "Rūpe" 2018. gada 8. martā ir sertificējusi energopārvaldības sistēmu, atbilstoši starptautiskajam standartam. SIA “Bureau Veritas Latvia” izsniegtais sertifikāts apliecina, ka SIA “Rūpe” pārvaldības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša LVS NE ISO 50001:2012 standarta prasībām.

19.03.2018
Lasīt vairāk...
SIA “Rūpe” paplašina autoparku

Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Rūpe”, plānojot asenizācijas pakalpojumu attīstību, iegādājusies speciāli aprīkotu automašīnu Mercedes Benz 917.

Asenizācijas pakalpojumu uzņēmums piedāvā visā Alūksnes novada teritorijā. Lai pieteiktu pakalpojumu aicinām iedzīvotājus zvanīt pa tālruņiem 64381086; 64381089; 26384360.

Attēli

14.03.2018
Lasīt vairāk...