Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
SIA RŪPE izsludina iepirkumu

 

SIA „Rūpe” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”(Nr. 5.3.1.0/17/I/010) ietvaros izsludina iepirkumu
“Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē””
(ID Nr.: RUPE-02/2018)

Pasūtītājs: SIA „Rūpe”, reģ. Nr. 53203000201, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301. Kontaktpersona: valdes loceklis Artis Sviklis, tālrunis 26417304, 64381087; e-pasta adrese [email protected]
Iepirkuma priekšmets: būvdarbi – kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Alūksnes pilsētā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Būvprojektu (B pielikums). Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 1.daļa: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē. Būvdarbu apjoms: pašteces kanalizācijas tīklu izbūve 3937,5 m, kanalizācijas spiedvada izbūve 759 m, 4 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve; 2.daļa: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē. Būvdarbu apjoms: ūdensvada tīklu izbūve 3793 m. CPV kods: 45230000-8. Piedāvājums jāiesniedz par abām iepirkuma daļām.
Iepirkuma nolikums saņemams: lejuplādējams mājas lapā www.rupe.lv. Ar iepirkuma nolikumu un dokumentiem uz vietas var iepazīties Brūža ielā 6, Alūksne, Alūksnes novads.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: darba dienās plkst. 8.30-17.00 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, līdz 12.04.2018. plkst.: 14:00.

 

Lai lejupielādētu visu dokumentāciju, spiediet šeit

09.03.2018
Lasīt vairāk...
Aicinām pieslēgt īpašumus centralizētajam sadzīves kanalizācijas tīklam un centralizētajam ūdensvada tīklam

 SIA “Rūpe” informē, ka laika posmā no 2008. gada līdz 2015. gadam tika veikti būvdarbi vairākās Alūksnes pilsētas ielās un Alsviķu, Jaunzemu, Jaunlaicenes, Kolberģa, Mārkalnes, Strautiņu, Kornetu, Zeltiņu un Māriņkalna ciemos. Jaunie ūdensvada un kanalizācijas tīkli sniedz apkārtnē esošo privāto māju īpašniekiem un juridiskajām iestādēm iespēju pieslēgt savus īpašumus centralizētajai tīklu sistēmai. SIA „Rūpe” aicina šo iespēju arī izmantot.

20.02.2018 Lasīt vairāk...
Paziņojums par reorganizāciju

2018. gada 23. janvārī ir pieņemts reorganizācijas lēmums, pievienojot sabiedrību ar ierobežotu atbildību „IEVEDNE”, reģ. Nr. 43203002198, juridiskā adrese Alūksnes novads, Jaunannas pagasts, Jaunanna, Centra iela 21, LV-4340 (pievienojamā sabiedrība) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „RŪPE”, reģ. Nr. 53203000201, Alūksnes novads, Alūksne, Brūža iela 6, LV-4301 (Iegūstošā sabiedrība).

Kreditorus lūdzam pieteikties viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas Latvijas Vēstnesī iegūstošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RŪPE” juridiskajā adresē Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Ar 2018. gada 1. aprīli Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastos Alūksnes novadā ūdensapgādes un kanalizācijas klientiem tiks nodrošināts esošais pakalpojums un piemērots SIA Rūpe apstiprinātais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs.

08.02.2018
Lasīt vairāk...