Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Paziņojums par datu aizsardzības prasībām

Vēlamies Jūs informēt, ka no 2018. gada 25. maija Latvijā tiks piemērota Vispārējā datu aizsardzības regula. SIA “Rūpe” ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu regulas prasības, līdz ar to Jūsu personas dati tiek un tiks arī turpmāk apstrādāti saskaņā ar regulu, lai nodrošinātu Jums kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

 

SIA RŪPE ievēro konfidencialitātes prasības attiecībā uz Klientu datu apstrādi, tādēļ klienti tiek aicināti iepazīties ar informāciju par turpmākajām rēķinu saņemšanas iespējām:

1. Maksas pakalpojums - papīra formas rēķins aploksnē uz līgumā norādīto adresi. Šāda rēķina izmaksas ir EUR 1.20 (t.sk. PVN), kas tiks pieskaitītas Jūsu rēķinam;
2. Maksas pakalpojums – personīga ikmēneša rēķina saņemšana SIA „RŪPE” birojā. Šāda rēķina izmaksas ir EUR 0.31 (t.sk. PVN), kas tiks pieskaitītas Jūsu rēķinam;
3. Maksas pakalpojums – rēķina sagatavošana daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, kam tiek piemēroti tiešie norēķini. Šāda rēķina izmaksas ir EUR 1.34 (t.sk. PVN), kas tiks pieskaitītas Jūsu rēķinam;
4. Bezmaksas pakalpojums – rēķina saņemšana E-pastā.

 

Bezmaksas rēķina saņemšanai E-pastā var pieteikties:

1. Nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu SIA RŪPE,
2. Ierodoties SIA RŪPE birojā un aizpildot iesniegumu.

 

Ja Jūsu noslēgtā pakalpojuma līguma ietvaros jau ir paredzēta bezmaksas rēķina saņemšana augstāk minētajā veidā, tad mūsu sadarbība turpinās bez pārmaiņām.

 

Aicinām Jūs savlaicīgi parūpēties par informācijas atjaunošanu!

 

Izmaiņas paredzētas arī saziņas veidos, ja paredzēta datu apstrāde:

1. Klātienē personas identifikācija notiks ar personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanu;
2. Telefoniski personas identifikācijai tiks izmantots – klienta vārds, uzvārds, klienta kods, līguma numurs vai pakalpojuma saņemšanas vietas adrese;
3. Elektroniskā saziņa notiks, atbildot uz ar elektronisko parakstu parakstītiem iesniegumiem vai atbildot uz klienta līgumā norādīto E- pastu;
4. Pasta sūtījumos, izmantojot līgumā norādīto pasta adresi.

 

Atgādinām:

- Jaunu līgumu noslēgšana pakalpojumu saņemšanai un datu apstrādei var notikt tikai pēc personas identifikācijas atbilstošā veidā.
- Personas datu aizsardzības nolūkos trešajām personām informācija par klientiem bez tiesiska pamata netiks sniegta.

 

Kontaktinformācija:
Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem vai vēlaties saņemt papildus informāciju, aicinām zvanīt uz SIA “RŪPE” biroju 64381089; 64381086 vai rakstīt E-pastu uz [email protected]

 

Sākot no 2018.gada 25.maija interneta vietnē www.rupe.lv būs iespēja iepazīties ar uzņēmuma privātuma politiku.

24.05.2018
Lasīt vairāk...
Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (iepirkumam RUPE-02/2018)

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumam RUPE-02/2018 atrodams pielikumā.

Visa informācija par iepirkumu atrodama šeit!

24.05.2018 Lasīt vairāk...
Plānoti ūdens sistēmas dezinfekcijas darbi

Sakarā ar ūdens sistēmas dezinfekciju 24.05.2018. būs traucēta ūdens padeve:

Māriņkalna ciemā, Ziemera pagastā;

Veclaicenes pagastā;

Zeltiņu pagastā;

Kalncempju pagastā.

 

25.05.2018. būs traucēta ūdens padeve:

Annas pagastā;

Jaunannas pagastā.

18.05.2018
Lasīt vairāk...