Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”

 

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/010, (turpmāk – Projekts) mērķis ir attīstīt SIA “Rūpe” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju (ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu) riskus.


Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīts 2017. gada 17. novembrī. Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 48 mēneši.


Projekta ietvaros tiek plānots izbūvēt:

• jaunus maģistrālos kanalizācijas ārējos inženiertīklus – kopumā 3,914 km garumā (papildus pievadi – 0,783 km);
• jaunus maģistrālos ūdensapgādes ārējos inženiertīklus – kopumā 2,987 km garumā (papildus pievadi – 0,806 km).


Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve tiks veikta Alūksnes pilsētā Merķeļa, Šķūņu, Kārļa, Helēnas (posmā no Augusta ielas līdz Kārļa ielai), Gulbenes, Krišjāņa Barona (posmā no Krišjāņa Barona ielas Nr.17 līdz Gulbenes ielai), Valkas (posmā no Kanaviņu ielas līdz Rijukalna ielai), Rijukalna (posmā no Valkas ielas līdz Ojāra Vācieša ielai) ielai.


Alūksnes pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem laika periodā līdz 2022. gada 31. martam plānots nodrošināt pieslēgšanās iespējas 209 Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem.


Informējam, ka 2018. gada 6. martā tika izsludināts iepirkums “Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē””. Iepirkuma atvēršana bija plānota uz 2018. gada 12. aprīli, bet iepirkuma procedūrā tika veikti grozījumi un iepirkuma atvēršana tika pagarināta līdz 2018. gada 3. maijam.


Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

27.04.2018
Lasīt vairāk...
Paziņojums par iepirkuma (Id.Nr.RUPE-02/2018) procedūras grozījumiem.

Lai lejupielādētu informāciju par grozījumiem spiediet šeit!

Visa informācija par iepirkumu - šeit!

13.04.2018
Lasīt vairāk...
Paziņojums par iepirkuma (Id.Nr.RUPE-02/2018) procedūras grozījumiem.

Saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 6.9. punktu, SIA “Rūpe” informē, ka ir veikti grozījumi Iepirkuma procedūras Nolikumā “Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”” (Identifikācijas Nr. RUPE-02/2018).

Grozījumi tiks publicēti ne vēlāk kā līdz 2018. gada 13. aprīlim un informācija nosūtīta visiem ieinteresētajiem piegādātājiem.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts līdz
2018. gada 3. maijam, plkst. 14:00

Sīkāku informāciju skatīt šeit!

09.04.2018
Lasīt vairāk...