Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Kravas atkritumvedēju un kravas automašīnas izsole

SIA “Rūpe” (reģ.Nr. 53203000201) 20.09.2018. plkst. 14.00 SIA “Rūpe” birojā Brūža ielā 6-1, Alūksnē, rīko kustamās mantas - kravas atkritumvedēja VOLVO FL, kravas atkritumvedēja RENAULT B120, kravas automašīnas GAZ 51 - izsoli ar augšupejošu soli. Apskate darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26417304.

Izsoles objektu sākumcenas:

- kravas atkritumvedējam VOLVO FL, reģ. Nr. HE 994, 2008.g. – 8850.00 EUR;

- ­kravas atkritumvedējam RENAULT B120, reg. Nr. PO 2640, 1999.g. – 3200.00 EUR;

- kravas automašīnai GAZ 51, reģ. Nr. BU 2135, 1954.g. – 760.00 EUR.

Nodrošinājums - 10% apmērā no automašīnas sākumcenas, ieskaitāms SIA “Rūpe” AS „SEB Banka” kontā Nr. LV44UNLA0025004508402 vai AS “SWEDBANK” kontā Nr. LV26HABA0551034121530 līdz 19.09.2018.

Pieteikumus reģistrācijai lūdzam nogādāt Brūža ielā 6-1, Alūksnē, darba laikā līdz 20.09.2018. plkst.14:00.

22.08.2018 Lasīt vairāk...
SIA „Rūpe” aicina darbā operatoru atdzelžošanas stacijā

SIA „Rūpe” aicina darbā operatoru atdzelžošanas stacijā.

Galvenie pienākumi, atbilstoši darba instrukcijām veikt atdzelžošanas stacijas iekārtas darba procesu nodrošināšanu un uzraudzību.

 

Prasības:

- Elektriķa vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;

- B kategorijas autovadītāja apliecība;

- Datorprasmes labā lietotāja līmenī;

- Spēja strādāt komandā;

- Atbildības sajūta;

- Pozitīva attieksme

- Vēlme apgūt jaunas zināšanas

CV iesniegt Brūža ielā 6-1, Alūksnē līdz 24.07.2018.

05.07.2018
Lasīt vairāk...
Uzsākta būvdarbu izpilde projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) īstenošana

Informējam, ka ir uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. Būvdarbu veicējs – SIA “WOLTEC”. Būvuzņēmējs sākotnēji ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi veiks Merķeļa ielā.
Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu apbraukšanas iespējām. Par satiksmes ierobežojumiem skatīt mājas lapā www.rupe.lv.
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/010, (turpmāk – Projekts) mērķis ir attīstīt SIA “Rūpe” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju (ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu) riskus.
Projekta ietvaros tiek plānots izbūvēt:
• jaunus maģistrālos kanalizācijas ārējos inženiertīklus – kopumā 3,914 km garumā (papildus pievadi – 0,783 km);
• jaunus maģistrālos ūdensapgādes ārējos inženiertīklus – kopumā 2,987 km garumā (papildus pievadi – 0,806 km).
Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve tiks veikta Alūksnes pilsētā Merķeļa, Šķūņu, Kārļa, Helēnas (posmā no Augusta ielas līdz Kārļa ielai), Gulbenes, Krišjāņa Barona (posmā no Krišjāņa Barona ielas Nr.17 līdz Gulbenes ielai), Valkas (posmā no Kanaviņu ielas līdz Rijukalna ielai), Rijukalna (posmā no Valkas ielas līdz Ojāra Vācieša ielai) ielai.
Projekta kopējie izdevumi ir EUR 1 602 299.73, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 586 625.36 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 413 656.00, Alūksnes novada pašvaldības līdzekļi EUR 172 969.36). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 1 015 674.37 no tiem Alūksnes novada pašvaldības līdzekļi EUR 737 589.28, SIA "Rūpe" līdzekļi EUR 278 085.09 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 278 085.09).
Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

05.07.2018 Lasīt vairāk...