Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Precizēta satiksmes organizācijas shēma Krišjāņa Barona ielā

Jūnijā ir uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. Būvdarbu veicējs – SIA “WOLTEC”.
Šobrīd būvdarbi notiek Krišjāņa Barona ielā posmā no Jāņkalna ielas līdz Gulbenes ielai, Krišjāņa Barona ielā posmā no Gulbenes ielas līdz Krišjāņa Barona ielai 17, kā arī Pilsētas bulvārī posmā no Jāņkalna ielas līdz Pilsētas bulvārim 19a. Iedzīvotājiem, kuri dzīvo Krišjāņa Barona ielā no Gulbenes ielas līdz Krišjāņa Barona ielai 17, saviem īpašumiem var piebraukt no būvdarbu laikā izveidota apvedceļa. Par apbraucamo ceļu un satiksmes ierobežojumiem skatīt rakstam pievienotajā shēmā Nr.3.
Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu.

Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

30.11.2018 Lasīt vairāk...
SIA "Rūpe" rīko kustamās mantas izsoli

SIA “Rūpe” (reģ. Nr. 53203000201) 21.11.2018. plkst. 14.00 SIA “Rūpe” birojā Brūža ielā 6-1, Alūksnē, rīko kustamās mantas - kravas atkritumvedēja VOLVO FL, kravas atkritumvedēja RENAULT B120 - otro izsoli ar augšupejošu soli. Apskate darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26417304.

Otrās izsoles objektu sākumcenas:

- kravas atkritumvedējam VOLVO FL, reģ. Nr. HE 994, 2008.g. – 7500.00 EUR;

- ­kravas atkritumvedējam RENAULT B120, reg. Nr, PO 2640, 1999.g. – 2720.00 EUR.

Nodrošinājums - 10% apmērā no automašīnas sākumcenas, ieskaitāms SIA “Rūpe” AS „SEB Banka” konta Nr. LV44UNLA0025004508402 vai AS “SWEDBANK” kontā Nr. LV26HABA0551034121530 līdz 20.11.2018.

Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Brūža ielā 6-1, Alūksnē, darba laikā līdz 21.11.2018. plkst.14:00.

 

Foto var apskatīt šeit.

23.10.2018 Lasīt vairāk...
SIA „Rūpe” ar 2018. gada 1. novembri pārņem ūdenssaimniecības apsaimniekošanu Malienas un Liepnas pagastos

SIA „Rūpe” ar 2018. gada 1. novembri pārņem ūdenssaimniecības apsaimniekošanu Malienas un Liepnas pagastos Alūksnes novadā. Aicinām pakalpojumu saņēmējus uz tikšanos, kur tiks sniegta informācija par pārņemšanas procesu:

Malienas pagasta tautas namā – 30.10.2018. plkst. 17:30

Liepnas pagasta tautas namā – 31.10.2018. plkst. 17:30.

19.10.2018
Lasīt vairāk...