Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reklāmas kampaņa, aicinot iedzīvotājus pievienoties centralizētajam kanalizācijas tīklam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas ūdensvadu asociāciju, kuras sastāvā ir arī SIA “Rūpe” ir izvērsusi informatīvu reklāmas kampaņu, aicinot iedzīvotājus pievienoties centralizētajam kanalizācijas tīklam.

 

https://www.lwwwwa.lv/component/k2/item/282-varam-uzsak-kampanu-kur-nonak-tavi-kanalizacijas-notekudeni.html

11.10.2018 Lasīt vairāk...
Turpinās projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) īstenošana

 

Jūnijā ir uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. Būvdarbu veicējs – SIA “WOLTEC”.


Šobrīd būvdarbi notiek un drīz tiks pabeigti Merķeļa ielā, kur tiek izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija, maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kā arī atzari uz privātīpašumiem.


Informējam, ka būvuzņēmējs plāno no 2018. gada 15. oktobra būvdarbus uzsākt Krišjāņa Barona ielā posmā no Jāņkalna ielas līdz Gulbenes ielai, Krišjāņa Barona ielā posmā no Gulbenes ielas līdz Krišjāņa Barona ielai 17, kā arī Pilsētas bulvārī posmā no Jāņkalna ielas līdz Pilsētas bulvārim 19a.


Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu. Par satiksmes ierobežojumiem skatīt rakstam pievienotajā shēmā Nr. 3.

 

Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

 

10.10.2018 Lasīt vairāk...
Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) īstenošanu

 

Informējam, ka ir uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. Būvdarbu veicējs – SIA “WOLTEC”.


Šobrīd būvdarbi notiek Merķeļa ielā, kur tiek izbūvēti maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kā arī atzari uz privātīpašumiem.


Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu apbraukšanas iespējām. Par satiksmes ierobežojumiem skatīt rakstam pievienotajā shēmā Nr.1.

07.09.2018 Lasīt vairāk...